این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

معرفی مقالات برگزیده کنفرانس جهت معرفی به نشریات انجمن کامپیوتر ایران


ارسال شده در تاریخ :
معرفی مقالات برگزیده کنفرانس جهت معرفی به نشریات انجمن کامپیوتر ایران


بدین وسیله به اطلاع نویسندگان محترم می رساند که لیست مقالات برگزیده کنفرانس جهت معرفی به دو نشریه فارسی و انگلیسی انجمن کامپیوتر ایران از طریق این لینک قابل دسترس است.
 
نویسندگان مقالات برگزیده می بایست نسخه اصلاحی جهت ارسال به نشریه راکه حداقل 30 درصد گسترش یافته مقاله فعلی است، به سایت نشریه ارسال کنند و در قسمت ثبت مقالات ذکر کنند که مقاله ی ارسالی برگزیده ی کنفرانس کامپیوتر است. نویسندگان محترم توجه داشته باشند که این مقالات، برگزیده از نظر کنفرانس است و داوری نهایی توسط داوران نشریه و طی پروسه ای کمتر از یک ماه انجام و نتیجه اعلام می شود.
مهلت ارسال مقالات برگزیده فارسی به نشریه حداکثر تا پایان فروردین 1400 و مهلت ارسال مقالات انگلیسی برگزیده به نشریه حداکثر تا 15 اردیبهشت 1400 می باشد. همچنین، نویسنده مسئول مقاله می بایست از طریق ارسال ایمیل به سردبیر نشریه میزان و نوع گسترش مقاله را توضیح دهند. 
ایمیل سردبیر مجله فارسی: 

jcsit@csi.org.ir

ایمیل سردبیر مجله انگلیسی: 

hessabi@sharif.edu


 


معرفی مقالات و ارائه های برتر کنفرانس

فراخوان دعوت کنفرانس

سخنرانان کلیدی
فایل های مورد نیاز

پوستر همایش

© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد .
طراحی و پیاده سازی شده توسط : همایش نگار ( ویرایش 10.0.4)