این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

:: کمیته علمی 

دکتر محمد تشنه لب
دبیر علمی همایش و
مسئول شاخه سیستمهای
هوشمند و رایانش نرم
(استاد، دانشگاه صنعتی
خواجه نصیرالدین طوسی)

 

Dr. Valerio Pascucci
Commitee member, 
Big data & Image processing
(Professor, University of Utah, USA)

Dr. Benjamin W. Wah
Commitee member, Big data & HPC
(Professor, Chinese University of Hong Kong)

 

Dr. Reda Alhajj
Commitee member, Data science (Professor, University of Calgary, Canada)

Dr. Ebrahim Bagheri
Commitee member, Software and Semantic
(Associate Professor, 
University of Ryerson, Canada)


 
  

Dr. Mehdi Elahi
Commitee member, Artificial Intelligence
(Associate Professor,
University of Bergen
Norway)

 

دکتر احمد عبدالله زاده بارفروش
مسئول شاخه مهندسی نرم افزار
(استاد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
 

دکتر علی موقر
مسئول شاخه الگوریتم ها و محاسبات
(استاد، دانشگاه صنعتی شریف)
 

دکتر حمید ابریشمی مقدم
مسئول شاخه پردازش سیگنال و تصویر
(استاد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)

 

دکتر بابک نجار اعرابی 
مسئول شاخه
علوم شناختی و مغز
(استاد، دانشگاه تهران)

 

دکتر علی اکبر صفوی
مسئول شاخه یادگیری و یاددهی الکترونیکی
(استاد، دانشگاه شیراز)
 

دکتر محمد جعفر تارخ
مسئول شاخه اقتصاد هوشمند و تحول دیجیتال
(استاد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)
 

دکتر مهدی کارگهی
مسئول شاخه کلان داده و رایانش ابری
(دانشیار، دانشگاه تهران)
 

دکتر هشام فیلی
مسئول شاخه پردازش
متن و شبکه های اجتماعی
(دانشیار، دانشگاه تهران)
 

دکتر عبدالرسول قاسمی
مسئول شاخه شبکه‌های کامپیوتری
(دانشیار، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)
 

دکتر شاهین حسابی
مسئول شاخه معماری کامپیوتر و سامانه‌های دیجیتال
(دانشیار، دانشگاه صنعتی شریف)
 

دکتر احمد خونساری
مسئول شاخه سیستمهای توزیع شده
(دانشیار، دانشگاه تهران)
 

دکتر محمد عبداللهی ازگمی مسئول شاخه رایانش امن
(دانشیار، دانشگاه علم و صنعت)
 

دکتر بابک ناصرشریف
مسئول شاخه یادگیری ماشین و یادگیری عمیق
(استادیار، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)
 

دکتر جعفر حبیبی
عضو کمیته علمی، فناوری اطلاعات
(دانشیار، دانشگاه صنعتی شریف)

دکتر کیوان ناوی
عضو کمیته علمی، 
معماری کامپیوتر
(استاد، دانشگاه شهید بهشتی)
 

دکتر علی احمدی
عضو کمیته علمی، هوش مصنوعی (دانشیار، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)
 

دکتر احمد اکبری ازیرانی
عضو کمیته علمی، شبکه-بازشناسی گفتار
(دانشیار، دانشگاه علم و صنعت)
 

دکتر اسلام ناظمی
عضو کمیته علمی، نرم افزار و فناوری اطلاعات
(دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی)

دکتر بهروز مینایی بیدگلی
عضو کمیته علمی، داده کاوی  
(دانشیار، دانشگاه علم و صنعت)

دکتر علی اصغر صفائی
عضو کمیته علمی، انفورماتیک پزشکی، (استادیار، دانشگاه تربیت مدرس)

دکتر علیرضا یاری
عضو کمیته علمی، (استادیار، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات)
 

دکتر شهرام معین
عضو کمیته علمی،
(دانشیار، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات)
 

دکتر علی اصغر انصاری
عضو کمیته علمی، (پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات)
 

دکتر آرش شریفی
عضو کمیته علمی، 
(استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)

دکتر یوسف درمانی
عضو کمیته علمی، شبکه
(استادیار، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)
 

دکتر امیر موسوی نیا
عضو کمیته علمی،
معماری کامپیوتر 
(دانشیار، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)
 

دکتر سعید صدیقیان کاشی
عضو کمیته علمی،
نرم افزار 
(استادیار، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)
 

دکتر مسعود ده یادگاری
عضو کمیته علمی،
معماری کامپیوتر 
(استادیار، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)
 

دکتر حامد خانمیرزا
عضو کمیته علمی، 
(استادیار، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)
 
       

دکتر محمدرضا یمقانی
عضو کمیته علمی، 
(استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان)
 
       

معرفی مقالات و ارائه های برتر کنفرانس

فراخوان دعوت کنفرانس

سخنرانان کلیدی
فایل های مورد نیاز

پوستر همایش

© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد .
طراحی و پیاده سازی شده توسط : همایش نگار ( ویرایش 10.0.4)