این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

:: راهنمای تهیه و ارسال نسخه نهایی مقاله


مهلت ارسال نسخه نهایی مقالات: 
 

فرصت ارسال نسخه نهایی تا تاریخ 25 بهمن ماه است. در صورت عدم دریافت فایل نهایی حداکثر تا تاریخ مذکور، مقالات امکان چاپ در مجموعه مقالات کنفرانس را به هیچ عنوان نخواهند داشت. این تاریخ قطعی و غیرقابل تمدید است.

مسیر بارگذاری نسخه نهایی مقاله ---> ورود به پنل کاربری --> منوی وضعیت مقاله --> قسمت فایلهای مرتبط با این مقاله --> ارسال نسخه نهایی مقاله 

 روند بارگذاری نسخه نهایی مقالات فارسی:
 

 1. اِعمال کلیه اصلاحات درخواستی از سمت داوران محترم (در صورت وجود) در نسخه نهایی مقاله پیش از انجام بارگذاری
 2. استفاده از قالب نهایی فارسی برای ایجاد نسخه نهایی مقاله
 3. نام‌گذاری نسخه  pdf و word  مقاله به صورت paper_ID  که ID  همان شناسه مقاله در سامانه کنفرانس می‌باشد که در هنگام ارسال اولیه، به هر مقاله اختصاص داده شده است.
 4. ایجاد یک فایل فشرده (zip) شامل فایل word  و pdf  مقاله و بارگذاری آن در سامانه کاربری در بخش فایل نهایی مقاله. در صورتی که مقاله در فرمتlatex  تهیه شده است، پوشه محتوای فایلهای latex  به صورت paper_ID  نام گذاری شده و به همراه فایلpdf  به صورتzip  فشرده شده و در سامانه بارگذاری گردد.
توجه: 
 • مطابقت زبان مقاله، عنوان مقاله و نیز ترکیب و ترتیب نویسندگان در نسخه نهایی در مقایسه با نسخه اولیه ضروری است. در صورت هر نوع تغییر با نسخه اولیه حتما مراتب را از طریق ایمیل به دبیرخانه کنفرانس اطلاع دهید.
 • چنانچه در هر مرحله‌ای، رخداد تقلب یا تخلف پژوهشی در رابطه با مقاله‌ای اثبات شود، مقاله مزبور از برنامه و مجموعه مقالات کنفرانس حذف شده وکلیه عواقب این موضوع متوجه نویسندگان مقاله می‌باشد.

 

روند بارگذاری نسخه نهایی مقالات انگلیسی: 

 
 1. اِعمال اصلاحات درخواستی از سمت داوران محترم (در صورت وجود) در نسخه نهایی مقاله.
 2. آماده سازی مقاله در فرمت نهایی معرفی شده از طرف کنفرانس: به وجود نام کنفرانس در سربرگ(26th International Computer Conference, Computer Society of Iran, Tehran, Iran) و متن کپی رایت در پاورقی صفحه اول  (978-1-6654-1241-4/21/$31.00 ©2021 IEEE) و عدم شماره گذاری صفحات توجه شود.
 3. استفاده از سامانه IEEE PDF eXpress برای تبدیل مقاله به فرمت pdf و کسب تائید صحت فرمت مقالات. (برای ارسال مقاله نهایی در سامانه حتما بایستی از نسخه pdf  خروجی سامانه IEEE PDF eXpress استفاده شود).
 4. نام‌گذاری نسخه pdf و word مقاله به صورت paper_ID که ID همان شناسه مقاله در سامانه کنفرانس می‌باشد که در هنگام ارسال اولیه، به هر مقاله اختصاص داده شده است (برای نسخه pdf بایستی از خروجی سامانه IEEE PDF eXpress استفاده شود).
 5. ایجاد یک فایل فشرده (zip) شامل فایل word و pdf مقاله و بارگذاری آن در سامانه کاربری در بخش فایل نهایی مقاله. در صورتی که مقاله در فرمت latex تهیه شده است، پوشه محتوای فایلهای latex به صورت paper_ID نام گذاری شده و به همراه فایل pdf که توسط IEEE PDF eXpress تائید شده است به صورت zip فشرده شده و در سامانه بارگذاری گردد.
 
توجه: 
 • مطابقت زبان مقاله، عنوان مقاله و نیز ترکیب و ترتیب نویسندگان در نسخه نهایی در مقایسه با نسخه اولیه ضروری است. در صورت هر نوع تغییر با نسخه اولیه حتما مراتب را از طریق ایمیل به دبیرخانه کنفرانس اطلاع دهید.
 • اطلاع رسانی در مورد نحوه تکمیل و ارسال فرم کپی­ رایت IEEE متعاقبا از طریق سایت اطلاع رسانی خواهد شد.
 • در صورت عدم بررسی و تائید pdf مقاله از طریق IEEE PDF eXpress، عدم تکمیل فرم کپی‌رایت و عدم ارائه‌ مقاله در کنفرانس، مقاله در IEEE نمایه نخواهد شد.
 • به دلیل آنکه مقالات قبل از ارسال به IEEE مشابهت‌یابی می‌شوند، چنانچه درصد مشابهت یک مقاله در کل بیشتر از ۳۰ درصد باشد و یا مشابهت آن با یک مقاله دیگر بیشتر از ۱۰ درصد باشد، مقاله برای نمایه‌سازی به IEEE ارسال نخواهد شد.
 • چنانچه در هر مرحله‌ای، رخداد تقلب یا تخلف پژوهشی در رابطه با مقاله‌ای اثبات شود، مقاله مزبور از برنامه و مجموعه مقالات کنفرانس حذف شده و عواقب این موضوع متوجه نویسندگان مقاله می‌باشد.
 

 

معرفی مقالات و ارائه های برتر کنفرانس

فراخوان دعوت کنفرانس

سخنرانان کلیدی
فایل های مورد نیاز

پوستر همایش

© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد .
طراحی و پیاده سازی شده توسط : همایش نگار ( ویرایش 10.0.4)