این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

:: کمیته اجراییدکتر فرهاد یکه یزدان دوست
رئیس کنفرانس
(دانشیار، دانشگاه صنعتی 
خواجه نصیرالدین طوسی)

دکتر جعفر حبیبی
رئیس افتخاری کنفرانس
(دانشیار، دانشگاه صنعتی
شریف)

دکتر چیترا دادخواه
دبیر اجرائی همایش
(استادیار، دانشگاه صنعتی
خواجه نصیرالدین طوسی)
 

دکتر لیلی میرطاهری
مسئول روابط عمومی
(استادیار، دانشگاه خوارزمی)
 

دکتر فاطمه رضائی
مسئول امور مالی
(استادیار، دانشگاه صنعتی
خواجه نصیرالدین طوسی)
 

دکتر حسین خواسته
مسئول کارگاه ها و نشست ها
(استادیار، دانشگاه صنعتی
خواجه نصیرالدین طوسی)
 

دکتر مهدی اثنی عشری
مسئول اینترنت و بستر مجازی
(استادیار، دانشگاه صنعتی
خواجه نصیرالدین طوسی)
 

دکتر هدی رودکی لواسانی
مسئول انتشارات
(استادیار، دانشگاه صنعتی
خواجه نصیرالدین طوسی)
 

دکتر فرناز شیخی
مسئول وب سایت
(استادیار، دانشگاه صنعتی
خواجه نصیرالدین طوسی)
 

دکتر سعید فرضی
مسئول پنل ها و سخنرانی ها
(استادیار، دانشگاه صنعتی
خواجه نصیرالدین طوسی)
 

دکتر بهروز نصیحت کن
مسئول انتشارات
(استادیار، دانشگاه صنعتی
خواجه نصیرالدین طوسی)
 

دکتر محمد هادی زاهدی
مسئول اینترنت
(استادیار، دانشگاه صنعتی
خواجه نصیرالدین طوسی)
 
   

دکتر الهام فراهانی
مسئول تبلیغات
(استادیار، دانشگاه ایرانیان)
 

دکتر رضا انتظاری
(استادیار، دانشگاه علم و صنعت ایران)
 
   
 

معرفی مقالات و ارائه های برتر کنفرانس

فراخوان دعوت کنفرانس

سخنرانان کلیدی
فایل های مورد نیاز

پوستر همایش

© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد .
طراحی و پیاده سازی شده توسط : همایش نگار ( ویرایش 10.0.4)