این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

:: اطلاعات سخنرانی


عنوان سخنرانی: 
سخنران: آقای دکتر ابراهیم باقری 

چکیده: 
تاثيرات فراوان شبكه های اجتماعي بر روی جنبه های مختلف زندگي شخصي و اجتماعي انسان ها باعث به وجود آمدن روش های محاسباتي مختلف برای آناليز كردن اطلاعات اجتماعي به دست آمده از آن ها شده است. در اين سمينار، درباره ی ايجاد انگيزه جهت به وجود آمدن محاسبات معنايي بطور نمونه ساخت معنا ومفهوم به صورت خودكار از محتوای توليد شده توسط كاربران اجتماعي، برای فعال سازی عميق تر آناليز محتويات اجتماعي صحبت خواهد شد.  رويكرد تيم تحقيقاتي خود را در زمينه سازی محتوای اجتماعي در معنا عليرغم وجود ويژگي های چالش بر انگيز شامل ضد قاعده مند بودن، اختشاش و فاقد محتوا بودن معرفي ميشود و بعد از آن نشان مي دهم كه چگونه دريافت معنا و مفهوم محتوای اجتماعي مي تواند منجر به توليد طيف وسيعي از روش ها برای تحليل محتويات رساناهای اجتماعي به صورت خرد ( سطح کاربر ) و كلان ( محتوای اجتماعی )  گشته و كارايي آنها از طريق تجربيات طبيعي از طريق مطالعات مشاهده ای بررسي خواهد شد. در انتها نيز برنامه های كاربردی تاثيرگذار از روش خودمان را در حوزه سلامت و درمان مانند بهداشت روان مادر و سنتز دانش در ادبيات پزشكي ارائه خواهد شد.

 
 
Biography: 
Ebrahim Bagheri is an Associate Professor in the Department of Electrical, Computer and Biomedical Engineering at Ryerson University. He holds a Canada Research Chair (Tier II) in Software and Semantic Computing as well as an NSERC Industrial Research Chair in Social Media Analytics. He works on computational models for the semantic analysis of highly unstructured textual content in order to interpret the meaning behind surface-level human communication, leading to highly efficient information processing and management tools and techniques. His publications have appeared in top-tier venues such as IP&M, Information Retrieval Journal, CIKM, WSDM, and ECIR. Ebrahim has been awarded the NSERC Synergy Award for Innovation for his long-standing impactful university-industry collaborations, as well as the Professional Engineer's Ontario Young Engineer of the Year award for achievements not only in career, but also in community and professional participation.
 

معرفی مقالات و ارائه های برتر کنفرانس

فراخوان دعوت کنفرانس

سخنرانان کلیدی
فایل های مورد نیاز

پوستر همایش

© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد .
طراحی و پیاده سازی شده توسط : همایش نگار ( ویرایش 10.0.4)